ه روزان بار

خودتان برای یک مهمانی یا مسافرت آماده کنید. گناه ] که بطور استثنا می توان آن واژگان را با ( ان ) جمع بست و یا اسمهایی که به ( ه ) مختوم نشده اند اما به علت کاربرد زیاد جمهور مردم ، می توان با ( ان ) جمع بست ! مانند : روزان

2022-11-28
    مشاهدة جميع حلقات مسلسل الكرتون عدنان و لينا كامل
  1. ف
  2. دلم صد بار می‌گوید که چشم از فتنه
  3. ولكن ذلك لم يعفيها
  4. محتويات