آب و هوای کانادا

Sep 24, 2018 · آب و هوای تورنتو کانادا در طول سال: حداکثر دما (° c) حداقل دما (° c) روز آفتابی: میانگین روز بارانی: میانگین روز برفی: عمق برف در زمین (سانتی متر) ژانویه-1-7: 2. 4: 12: 0: 0: ژوئن خلاصه شرایط آب و هوایی کشور کانادا

2023-02-09
    التاهيل في برنامج صعوبة الحصول ع عمل
  1. 70TL (3